ສືບຕໍ່ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການໄປສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-24 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການໄດ້ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ສືບຕໍ່ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການໄປສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ 5 ບ້ານ (ບ້ານເມືອງຫານ, ໂພນໄຊ, ນາປຸ່ງ, ກິ່ວມ່ວງ, ຫ້ວຍຈ້ວງ) ແລະ 2 ໂຮງຮຽນ (ມສ ບ້ານຫານ ແລະ ມສ ພູແລ້ງ) ເມືອງ ຫົງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ CISAC-19, ສະໜັບສະໜູນໂດຍ European Union in Laos.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *