Program

🎊ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ລາວທີ່ຈະມາຮອດນີ້🎊

ທີມງານສະມາຄົມຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ ຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ເຂົ້າອວຍພອນໃຫ້ທາງຄະນະກົມອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ຈົ່ງມີພະລະນາໄມສົມບູນ, ມີຄວາມພາສຸກ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານທຸກປະການ🎉🎉
☘️☘️

ນາງ ເວີະ ວັນນະລິນ ຢູ່ບ້ານ ເມືອງຫານ, ເມືອງ ຫົງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໂຄງການໄດ້ສະໝັບສະໜູນແນວພັນຜັກຈໍານວນໜຶ່ຶງ ແລະ ອຸປະກອນໃນການເຮັດເຮືອນຮົມ🌱🌱 ເພື່ອສົ່ງເສີມໄວໜຸ່ມທີ່ວ່າງງານໃຫ້ມີລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວ. ໂຄງການໄດ້ສະໝັບສະໜູນໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2022 ແລະ ມາຮອດເດືອນ ກຸມພາ 2023 ພາຍໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ ສາມາດຂາຍຜົນຜະລິດໄດ້ 3 ຄັ້ງ, ສະເລ່ຍ 1,000,000 ຫາ 1,500,000 ກີບ/ຄັ້ງ😊 ເຊິ່ງມັນສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢຸ່ດີຂຶ້ນຫຼາຍຈາກແຕ່ກ່ອນ ແລະ ລາວເອງກໍ່ໄດ້ວາງແຜນຕໍ່ໜ້າແມ່ນ “ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນອາຊີບທີ່ໜັ້ນຄົງ”.🙂

ກອງປະຊຸມລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຄົມໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ວ່າງແຜນຕໍ່ໜ້າ ຮ່ວມກັບສະມາຊິກສະມາຄົມ

ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຄົມໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ວ່າງແຜນຕໍ່ໜ້າ ຮ່ວມກັບສະມາຊິກສະມາຄົມ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ມີການເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຄະນະກວດກາສະມາຄົມຊຸດໃໝ່ ເພື່ອການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຄົມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວ່າງໄວ້ຮ່ວມກັນ😊😊😊.

ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຜົນດີ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງການສັກຢາວັກຊິນ ແລະ ວັກຊິນເຂັ້ມກະຕຸ້ນ

ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຜົນດີ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງການສັກຢາວັກຊິນ ແລະ ວັກຊິນເຂັ້ມກະຕຸ້ນ ໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍໂຄງການໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງຜົນຮ້າຍທີ່ເກີດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19👿 ພາຍໃນ 5 ບ້ານ: ບ້ານ ທ້າວແກ່ນ, ບ້ານ ຫ້ວຍຕໍ, ບ້ານ ຈ້ອມແກ້ວ, ບ້ານ ຫາດແດງ, ບ້ານ ດອນເມນ ແລະ 2 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ: ມສ ແກ່ນທ້າວ ແລະ ມສ ດອນເມນ ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.

ພາບກິດຈະກໍາຂອງການມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກປະເພດເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ຂາດເຂີນໃນບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍໃນເມືອງ ຮ້ຽມ, ແຂວງ ຫົວພັນ.

😊😊ພາບກິດຈະກໍາຂອງການມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກປະເພດເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ຂາດເຂີນໃນບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍໃນເມືອງ ຮ້ຽມ, ແຂວງ ຫົວພັນ. ພວກເຮົາດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນຮອຍຍິມ ແລະ ມອບເຄື່ອງທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ສຸດທ້າຍນີ້ຂໍຂອບໃຈມາຍັງທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮ່ວມບໍລິຈາກ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາໃນຄັ້ງນີ້😊😊.

ເຄື່ອງທີ່ເຈົ້າບໍ່ໃຊ້ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜາວ.

ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ BCEL ທີ່ປະກອບສ່ວນຮ່ວມບໍລິຈາກເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາ ເພື່ອຈະມອບໃຫ້ຜູ້ທີ່ຂາດເຂີນ ທີ່ເມືອງ ຮ້ຽມ, ແຂວງ ຫົວພັນ ໃນວັນທີ 21-22 ມັງກອນ 2023 ນີ້.

ບັນຍາກາດການລົງຕິດຕາມໄວໜຸ່ມ ໜຶ່ງ ໃນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນແນວພັນຜັກ ແລະ ອຸປະກອນໃນການເຮັດເຮືອນຮົ້ມ.

ບັນຍາກາດການລົງຕິດຕາມໄວໜຸ່ມ ໜຶ່ງ ໃນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນແນວພັນຜັກ ແລະ ອຸປະກອນໃນການເຮັດເຮືອນຮົ້ມທີ່ຫາກໍ່ສໍາເລັດການປູກ ແລະ ກໍ່ປຸກສ້າງ ທີ່ເມືອງ ຫົງສາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19”. ພາຍໃຕ້ແຜນງານ CISAC-19 ແລະ ສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍ European Union in Laos.

ສືບຕໍ່ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການໄປສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-24 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການໄດ້ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ສືບຕໍ່ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການໄປສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ 5 ບ້ານ (ບ້ານເມືອງຫານ, ໂພນໄຊ, ນາປຸ່ງ, ກິ່ວມ່ວງ, ຫ້ວຍຈ້ວງ) ແລະ 2 ໂຮງຮຽນ (ມສ ບ້ານຫານ ແລະ ມສ ພູແລ້ງ) ເມືອງ ຫົງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ CISAC-19, ສະໜັບສະໜູນໂດຍ European Union in Laos.

“ການໃຫ້ຄວາມສຸກກ່ອນໃຫ້ຄວາມຮູ້”

ສິ່ງທີ່ພົບພໍ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເວລາການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງໄດ້ຄິດຢູ່ຕະຫຼອດໃນການສ້າງພື້ນທີ່ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ສະແດງອອກຢ່າເໝາະສົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກປອດໄພເພາະຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າມາແລກປ່ຽນແມ່ນບໍ່ກ້າເວົ້າບໍ່ກ້າສະແດງອອກສາເຫດຍ້ອນອາຍໜູ່, ເວົ້າບໍ່ແຈ້ງ, ເວົ້າບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ, ຢ້ານເວົ້າຜິດ ແລະ ອີກຫຼາຍໆເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ກ້າອອກມາຈາກພື້ນທີ່ປອດໄພຂອງຕົນເອງ ສະນັ້ນ, ການໃຫ້ຄວາມສຸກກ່ອນໃຫ້ຄວາມຮູ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ສະແດງອອກໃນແບບທີ່ຕົນເອງມັກ, ຖະໜັດ ແລະ ຮູ້ສຶກປອດໄພເພາະເປັນການໃຫ້ໂອກາດຄົນໃນການສະແດງອອກ.

“ການສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜຸ່ມໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງ”

ສິ່ງທີ່ພົບພໍ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຊຸມຊົນຊົນນະບົດຄືຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈຕໍ່ສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນເອງຈື່ງເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງເຂົາເຈົ້າເປັນວຽກທີ່ຢາກຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນໜ່ວຍງານທີ່ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນໃຫ້ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນຈື່ງອອກແບບຂະບວນການເພື່ອໃຫ້ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະການທີ່ຄົນໃນຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຄິດ, ເປັນຜູ້ລົງມືເຮັດ ແນ່ນອນຜົນປະໂຫຍດຈະເກີດຂື້ນກັບເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ.