ສໍາເລັດການລົງຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາສາຂາ ສັງຄົມສົງເຄາະ

🎉🎉 ຍິນດີ ແລະ ຂອບໃຈນຳນ້ອງ ເມທິດາ ພຸດທະວົງ ຫລາຍໆເດີ, ນັກສຶກສາສາຂາ ສັງຄົມສົງເຄາະ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຝຶກງານ, ແລກປ່ຽນ, ຮຽນຮູ້ ແລະ ເກັບກ່ຽວປະສົບການໃນການເຮັດວຽກພັດທະນາຊຸມຊົນ ນໍາສະມາຄົມຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ ເປັນໄລຍະເວລາ 2 ເດືອນ. ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ນ້ອງຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ,ແຂງແຮງ, ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານ ແລະ ການຮ່ຳຮຽນຂອງນ້ອງ ☘️☘️

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *