👭 International Youth Day 👫
🌱ຊົມເຊີຍວັນໄວຫນຸ່ມສາກົນ 12 ສີງຫາ🌱
ເນື່ອງໃນວັນໄວຫນຸ່ມສາກົນ ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈອາສາສະຫມັກ #HJA ໃນນາມທີ່ເປັນອົງກອນຫນື່ງທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໄວຫນຸ່ມຈາກຫລາກຫລາຍພາກສ່ວນທົ່ວປະເທດ. ພວກເຮົາ ສົ່ງເສີມພັດທະນາຂິດຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສ້າງອາຊີບວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ກັບບັນດາໄວຫນຸ່ມທຸກເພດ,ຊົນເຜົ່າ,ຊົນຊັ້ນທົ່ວປະເທດ
ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈອາສາສະຫມັກຈະເພີ້ມຕັ້ງຫນ້າພັດທະນາສົ່ງເສີມໄວຫນູ່ມລາວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອອະນາຄົດອັນສົດໃສ ແລະ ຕາມເປົ້າຫມາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.