ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ @European Union in Laos ທີ່ໃຫ້ໂອກາດທາງສະມາຄົມໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນງານ ສຳມະນາປິ່ນອ້ອມ ກອງປະຊຸມ ສິດທິມະນຸດ ລະຫ່ວາງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ສປປ ລາວ ”ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ: ສົ່ງເສີມຄົນລຸ້ນໃໝ່ໃນດ້ານພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ” ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ Brussels.