ສໍາເລັດໄປໄດ້ດ້ວຍດີກັບງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄວໜຸ່ມສາກົນ 12 ສິງຫາ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ດົງໂດກ) ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດມ່ວນຊື່ນ, ການແລກປ່ຽນ, ຮຽນຮູ້ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜຸ່ມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ🙂🙂🙂 (ຂໍເກັບພາບບັນຍາກາດມາຝາກທຸກໆຄົນ)
ຂໍຂອບໃຈມາຍັງແຜນງານ Voice ແລະ Oxfam in Laos ທີ່ສະໜັບສະໜູນການເຊື່ອມສານການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ🙂🙂