ພາບກິດຈະກໍາຂອງການມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກປະເພດເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ຂາດເຂີນໃນບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍໃນເມືອງ ຮ້ຽມ, ແຂວງ ຫົວພັນ.

😊😊ພາບກິດຈະກໍາຂອງການມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກປະເພດເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ຂາດເຂີນໃນບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍໃນເມືອງ ຮ້ຽມ, ແຂວງ ຫົວພັນ. ພວກເຮົາດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນຮອຍຍິມ ແລະ ມອບເຄື່ອງທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ສຸດທ້າຍນີ້ຂໍຂອບໃຈມາຍັງທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮ່ວມບໍລິຈາກ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາໃນຄັ້ງນີ້😊😊.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *